Congres internaţional 2015: ” Poluarea ambientala”